Εμβολιασμοί

Διενεργούνται εμβολιασμοί σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.