Πιστοποιημένη επάρκεια πρότυπης δοκιμασίας ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος (παϊς)