Πιστοποιητικά υγείας κατόπιν κλινικής εξέτασης

Χορηγείται το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή και πιστοποιητικά υγείας για αθλητικές δραστηριότητες