Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Γίνεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων, εμβολίων, φαρμάκων