Παιδιατρική Εξέταση

Παιδιατρική Εξέταση

Μηνιαία παιδιατρική εξέταση στα βρέφη και τακτική παρακολούθηση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του βρέφους και νηπίου, κλινική εξέταση και καταγραφή των σωματομετρικών στοιχείων (ύψος, βάρος, περίμετρος κεφαλής)